Ήμασταν μεταξύ των πρώτων 500 που υπέγραψαν το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UNGC) το 2002, ενώ το 2017 ανανεώσαμε τη δέσμευσή μας σε αυτό, ως Μέλος του (Participant).
Υποστηρίζουμε την επίτευξη των πιο συναφών με την εταιρία μας Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, έως το 2030, τόσο σε επίπεδο Ομίλου, όσο και μέσω των τοπικών δικτύων του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.
Αποτελούμε βασικό μέλος της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιμέντου (CSI) του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD), από το 2003.
Είμαστε μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) από το 2018. Η Παγκόσμια Ένωση Τσιμέντου και Σκυροδέματος ανέλαβε τις δραστηριότητες της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου (CSI) του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD).
Είμαστε μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΕΚΕ από το 2004 και ιδρυτικά μέλη στα εθνικά δίκτυα ΕΚΕ της Αλβανίας, της Ελλάδας, του Κοσόβου και της Σερβίας.
Συμμετέχουμε στην Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Τεχνολογία Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα (LCTPi) του WBCSD.