Οι βασικοί τομείς, στους οποίους επικεντρωνόμαστε, είναι οι εξής:

  • Ενεργειακή αποδοτικότητα
  • Συν- επεξεργασία εναλλακτικών καυσίμων και αξιοποίηση εναλλακτικών πρώτων υλών
  • Αντικατάσταση κλίνκερ με τσιµεντοειδή υλικά
  • Καινοτομία σε τεχνολογίες και προϊόντα
  • Συνεργασίες με τον κλάδο των κατασκευών

Το κλειδί για τη μείωση των εκπομπών αποτελεί ο Οδικός Χάρτης Τεχνολογίας Τσιμέντου, που σχεδιάστηκε το 2009 με την Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιμέντου (CSI) του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) και επικαιροποιήθηκε το 2018.

Χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό λύσεων τεχνολογίας και πολιτικών, ο οδικός χάρτης στοχεύει στη μείωση των εκπομπών CO2 της τσιμεντοβιομηχανίας κατά 24% έως το 2050, συγκριτικά με τα σημερινά επίπεδα. Επίσης, δίνει έμφαση στη συνεργασία με τις κυβερνήσεις και τις εταιρίες του κλάδου, προκειμένου να πετύχει τους συγκεκριμένους στόχους.

Σε ό,τι αφορά στις διεθνείς συνέργειες, διατηρούμε μακροχρόνιες συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Έρευνας στον κλάδο Τσιμέντου (ECRA). Οι συγκεκριμένες συνεργασίες έχουν ως στόχο την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, μεθόδων και υλικών που θα μας βοηθήσουν να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, σύμφωνα με την Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Τεχνολογία Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα (LCTPi) και τη συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή (CoP21).