08/11/2018

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2018

18/10/2018

ΤΙΤΑΝ Ανακοίνωση σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών από την TITAN Cement International με σκοπό τη διευκόλυνση της εισαγωγής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων

25/09/2018

Ο Όμιλος TITAN γίνεται μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος

23/08/2018

Ο ΤΙΤΑΝ αποκτά τον έλεγχο της κοινοπραξίας του στην Τουρκία

26/07/2018

Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2018

13/06/2018

«Χτίζοντας το μέλλον μας μαζί», Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Παρουσίαση της Σύνοψης της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2017 και της ειδικά σχεδιασμένης ιστοσελίδας

04/06/2018

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1ης Ιουνίου 2018

04/06/2018

Αποφάσεις της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετόχων της 1ης Ιουνιου 2018

24/05/2018

Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2018

02/05/2018

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Σελίδα 1 από 20