Καλωσορίσατε στον ιστότοπο  της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (εφεξής «Ιστότοπος»).

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους χρήσης που διέπουν τη χρήση αυτού του Ιστότοπου (εφεξής «Όροι χρήσης»). Χρησιμοποιώντας τον παρόντα Ιστότοπο αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν  συμφωνείτε  με τους Όρους Χρήσης, παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο  του Ιστότοπου.

Μπορείτε να απευθύνετε τυχόν απορίες σας σχετικά με τον Ισότοπο και τους Όρους Χρήσης  στην παρακάτω διεύθυνση: Χαλκίδος 22α Λ. Αθήνα  Τ.Κ 11143

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Επισκόπηση περιεχομένων

Διεύθυνση URL Ιστότοπου: www.titan-cement.com
Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdpr@titan-cement.com
Αριθμός τηλεφώνου: 210-2591255
Συντάκτης:  ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, με έδρα στην Αθήνα, Χαλκίδος 22α,  Α.Φ.Μ. 094014004 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής» ή «εμείς» ή « εμάς/ μας”).

Για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@titan-cement.com ή αποστέλλοντάς μας επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
Υπόψη Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων
Χαλκίδος 22α,
11143, Αθήνα

Με τις ακόλουθες επισημάνσεις προστασίας δεδομένων, σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που ταξινομούνται ή μπορούν να ταξινομηθούν άμεσα ή έμμεσα για το πρόσωπό σας. Ως νομοθετική βάση για την προστασία δεδομένων ισχύει ιδίως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι αν θεωρείτε ότι παραβιάζουμε κατ’οποιονδήποτε τρόπο την εφαρμοστέα νομοθεσία για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ανατρέξτε στην πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του Ιστότοπου, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που ενδεικτικά  περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες του για προσωπική χρήση και ενδέχεται να υποστεί  αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Μετά την αποδοχή των Όρων Χρήσης επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι φωτογραφίες που είναι διαθέσιμες για downloading στην Media Library του Ιστότοπου, προορίζονται για σκοπούς επικοινωνίας της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ. Δεν επιτρέπεται η εμπορική τους χρήση καθότι ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων.  Εφόσον επιλέξετε κάποια  φωτογραφία που απαιτεί αναφορά στον φωτογράφο  οφείλετε να αναφέρετε το όνομα του, εφόσον την δημοσιεύσετε.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Ιστότοπου  και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οφείλετε να εξασφαλίζετε όλες τις απαραίτητες άδειες και τα δικαιώματα χρήσης από κάθε σχετικό κάτοχο των εν λόγω δικαιωμάτων που συνδέονται το περιεχόμενο που επιθυμείτε να αναρτήσετε μέσω του Ιστότοπου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στις πληροφορίες περί προστασίας δεδομένων που ακολουθούν μπορείτε να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, όταν επικοινωνείτε μέσω φόρμας επικοινωνίας και όταν κάνετε αίτηση για εργασία

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο συλλέγονται δεδομένα καταγραφής που αφορούν τα εξής:

  • τη διεύθυνση ΙΡ σας
  • τη διαδρομή της σελίδας
  • περιγραφή του τύπου διακομιστή που χρησιμοποιείτε (π.χ. Browser)
  • την ιστοσελίδα μέσω της οποίας επισκεφθήκατε αυτή τη σελίδα
  • την ημερομηνία και ώρα πλοήγησης

Τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται για 14 ημέρες, προκειμένου να υπάρχουν πληροφορίες σε περίπτωση επίθεσης από χάκερ.

Τα προσωπικά δεδομένα σας καταγράφονται σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται από την εταιρεία ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ  προκειμένου να εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter, να αποκρινόμαστε σε αιτήματά σας και εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, να συμμετέχετε σε δημοσκόπηση ή έρευνα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών και για όσο χρόνο ορίζεται από τη νομοθεσία για την άσκηση τυχόν αξιώσεων που απορρέουν από τις παραπάνω σχέσεις.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεσή σας, παρά μόνο σε εταιρείες που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία στο όνομα και για λογαριασμό μας και βάσει των οδηγιών μας, καθώς και σε εκτέλεση σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς, δικαιούστε να έχετε πρόσβαση, να ζητάτε τη διόρθωση και τη διαγραφή κάθε δεδομένου που σας αφορά καθώς και τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε ακόμα το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ. Εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για ορισμένους σκοπούς επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

Για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@titan-cement.com ή αποστέλλοντάς μας επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
Υπόψη Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων
Χαλκίδος 22α,
11143, Αθήνα

 

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι αν θεωρείτε ότι παραβιάζουμε κατ’οποιδήποτε τρόπο την εφαρμοστέα νομοθεσία για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ανατρέξτε στην πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, καθώς και τους Όρους Χρήσης υπόκεινται σε ενδεχόμενη τροποποίηση από εμάς, ειδικότερα για λόγους συμμόρφωσης με κάθε νέα ισχύουσα νομοθεσία ή/και κανονισμούς ή/και για τη βελτίωση του Ιστότοπου. Κάθε τροποποίηση θα σας κοινοποιείται μέσω του Ιστότοπου προτού τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης. Εκτός αν για την τροποποίηση απαιτείται η ρητή σας έγκριση, η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου θεωρείται ως αποδοχή των νέων όρων.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου διατίθεται «ως έχει»  και δεν παρέχουμε εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού  για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Δεν ευθυνόμαστε, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστότοπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Δεν εγγυόμαστε  ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως δεν εγγυόμαστε  ότι ο Ιστότοπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Οι ανωτέρω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά από τη χρήση των σελίδων, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.