Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αναπτύσσει σημαντικές πρωτοβουλίες αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και ιδέες. Ενδεικτικά:

 • Βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα
  Μέσω της “Πρωτοβουλίας για το CO2” (“Carbon Initiative) στοχεύουμε στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της εφαρμογής συστημάτων βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης και της αύξησης της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων. Παράλληλα, αξιολογούμε και αναπτύσσουμε καινοτόμες τεχνολογίες για τη δέσμευση και τη μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα, για χρήση συνδετικών υλικών με μειωμένες εκπομπές CO2, φριγμένου άργιλου και τσιμεντοειδών υλικών με βελτιωμένες η μονωτικές ιδιότητες μόνωση.
  Συμμετέχουμε στην Πρωτοβουλία για τις Συνέργειες για Τεχνολογίες Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος (LCTPi) του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) και συνεργαζόμαστε με επιστημονικούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Έρευνας για το Τσιμέντο (ECRA). Αυτές οι συνεργασίες έχουν ως στόχο την έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, μεθόδων και υλικών που μπορούν να μειώσουν το ανθρακικό αποτύπωμα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, σύμφωνα και με την Πρωτοβουλία για τις Συνέργειες για Τεχνολογίες Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος (LCTPi), καθώς και τη Συμφωνία του Παρισιού για τη κλιματική αλλαγή (CoP 21).
 • Παραγωγή τσιμέντου με Χαμηλό Ανθρακικό Αποτύπωμα (Νέο Καινοτόμο Προϊόν):
  Στο πλαίσιο της συνεχούς δέσμευσης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, πέτυχαμε τη βιομηχανική παραγωγή νέου τύπου τσιμέντου με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και επιδόσεις ισοδύναμες των συμβατικών προϊόντων.Πιο συγκεκριμένα, το τσιμέντο χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος παράγεται με τη χρήση λιγότερου ασβεστόλιθου και λιγότερων καυσίμων σε σύγκριση με το συμβατικό τσιμέντο, οδηγώντας σε μείωση των εκπομπών CO2 κατά το στάδιο της παραγωγής κατά 30%. Ο σχεδιασμός του νέου προϊόντος υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Έρευνας Ποιότητας του Ομίλου και η βιομηχανική παραγωγή πραγματοποιήθηκε το 2018.Πλέον η παραγωγή του νέου προϊόντος είναι εφικτή σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου στον κόσμο, επιτρέποντας την ανάπτυξη και άλλων νέων προϊόντων για συμβατικές και εξειδικευμένες εφαρμογές με σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές CO2. Τα πλεονεκτήματα του νέου προϊόντος, όσον αφορά στις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιδόσεις του, πρόκειται να επικοινωνηθούν σύντομα σε όλους τους πελάτες μας.
 • Εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης:
  Η “Ψηφιακή Πρωτοβουλία” του Τιτάνα έχει ως στόχο τη σταδιακή εφαρμογή τεχνολογιών Big Data (Μεγάλων Δεδομένων) και AI (Τεχνητής Νοημοσύνης) στις δραστηριότητες του Ομίλου. Οι πρώτες δοκιμές έδειξαν σημαντική βελτίωση στις διαδικασίες αυτοματοποίησης και λήψης αποφάσεων.
 • Προαγωγή της κυκλικής οικονομίας:
  H θυγατρική του Ομίλου στη Βοστόνη των ΗΠΑ, SΤ Εquipment & Technology (STET), αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα διαχωρισμού υλικών στη βιομηχανία μέσω της κατοχυρωμένης τεχνολογίας της που βασίζεται στην ηλεκτροστατική (τριβο-ηλεκτρική) μέθοδο.
  Η STET αναπτύσσει και παρέχει εξειδικευμένο εξοπλισμό επεξεργασίας για τον εμπλουτισμό λεπτόκοκκων υλικών, όπως ιπτάμενης τέφρας που παράγεται από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς άνθρακα. Επίσης, αναπτύσσει και προωθεί τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών με μηδενική κατανάλωση νερού και με χαμηλές εκπομπές, συμβάλλοντας σημαντικά στην κυκλική οικονομία σε τοπικό επίπεδο, για την παραγωγή καθαρών τσιμεντοειδών υλικών και την αποκατάσταση πολύτιμων καυσίμων, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, υποστηρίζοντας άλλους κλάδους και βιομηχανίες.
  Τα τελευταία χρόνια, η STET έχει αναπτύξει νέες εφαρμογές για την τεχνολογία βελτίωσης της πρωτεϊνικής σύστασης των τροφίμων και των ζωοτροφών. Η ευκαιρία εισόδου σε μία νέα αγορά για οργανικά υλικά παρουσιάστηκε μόλις το 2017. Η STET θα συνεχίσει το έργο της επενδύοντας περαιτέρω στην Έρευνα και Ανάπτυξη.
 • Δημιουργία τσιμέντου ειδικών τύπων:
  H ΔΕΠ υλοποιεί επιπλέον ερευνητικά προγράμματα, όπως η βελτίωση της απόδοσης του τσιμέντου για συμβατικές και εξειδικευμένες εφαρμογές, η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D-printing) με κονιάματα και σκυροδέματα ειδικής σχεδίασης, τα αυτοϊάσιμα υλικά, και οι εφαρμογές που βασίζονται στη νανοτεχνολογία.
  Ενδεικτικά, για την κατασκευή της γέφυρας Ρίου-Αντίρριου στην Πάτρα, η οποία θεωρείται ένα από τα μηχανολογικά θαύματα της εποχής μας, ετοιμάσαμε και παρήγαμε έναν ειδικό τύπο τσιμέντου για τους υποθαλάσσιους πυλώνες που θα στηρίζουν το σύνολο της κατασκευής, σε όλη τη λειτουργική διάρκεια ζωής του έργου.

Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη καινοτομίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλον τον κόσμο, με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεών μας για τα τσιμεντοειδή υλικά και για την επέκταση των δυνατοτήτων τους ως οικοδομικών υλικών.
Ενδεικτικά, συνεργαζόμαστε με επιστημονικούς οργανισμούς στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δύο χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων “RECODE“ και “CARMOF“, που παρουσιάζουν τεχνολογίες δέσμευσης και επαναχρησιμοποίησης του άνθρακα. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Marie Curie “REDMUD “, συμμετέχουμε σε εργασίες για την επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών υποπροϊόντων σε καινοτόμα συνδετικά υλικά. Συνεργαζόμαστε, επίσης, με εννέα φορείς στο πλαίσιο του έργου “SEACON“, το οποίο χρησιμοποιεί θαλάσσιο νερό για την παραγωγή βιώσιμου σκυροδέματος.
Ως Όμιλος, είμαστε μέλος των παρακάτω διεθνών δικτύων και οργανώσεων, καθώς και οργανισμών εφαρμοσμένης έρευνας για το τσιμέντο και το σκυρόδεμα: