Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε ως διεθνής και καθετοποιημένος παραγωγός τσιμέντου, συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Για την επίτευξη του στόχου μας, εστιάζουμε σε τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:

Γεωγραφική Διαφοροποίηση

Ενισχύουμε την επιχειρηματική μας θέση με εξαγορές και επενδύσεις σε νέες μονάδες παραγωγής, σε νέες ελκυστικές αγορές, με στόχο να διαφοροποιήσουμε τις πηγές εσόδων μας και να περιορίσουμε την εξάρτηση από λίγες αγορές.

Καθετοποίηση δραστηριοτήτων

Διευρύνουμε την επιχειρηματική μας δράση και σε άλλους παραγωγικούς τομείς στην αλυσίδα προϊόντων τσιμέντου, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών κερδοφορίας.

Συνεχής βελτίωση ανταγωνιστικότητας

Εφαρμόζουμε νέες αποτελεσματικές μεθόδους για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Φροντίζουμε και αναπτύσσουμε τους ανθρώπους μας και βελτιώνουμε συνεχώς τις καλές μας σχέσεις με όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συμ-μετόχους μας, με γνώμονα, πάντα, τον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση.

Για να υλοποιήσουμε τις παραπάνω προτεραιότητες, προωθούμε τις βέλτιστες πρακτικές και ενισχύουμε την ανάπτυξη της σχετικής τεχνογνωσίας. Εφαρμόζοντας αυτήν την πρακτική σε όλον τον Όμιλο, βελτιώνουμε τις ικανότητές μας και επιτυγχάνουμε τον κυρίαρχο στόχο μας.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Οι αξίες μας βρίσκονται στο επίκεντρο της ταυτότητάς μας, καθοδηγούν τη στρατηγική μας και αποτελούν τα θεμέλια για όλες τις δραστηριότητές μας. Συνιστούν τον συνεκτικό ιστό των ανθρώπων του Ομίλου και υποστηρίζουν την αναπτυξιακή μας πορεία για περισσότερο από έναν αιώνα, εκπορευόμενες από τις αρχές, τις πεποιθήσεις και το όραμα των ιδρυτών μας, το 1902. Οι αξίες αυτές παραμένουν η σταθερή βάση της κουλτούρας και του οικογενειακού πνεύματος που χαρακτηρίζουν τον Όμιλό μας.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

• Ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές
• Διαφάνεια
• Ανοιχτή επικοινωνία

ΓΝΩΣΗ

• Διεύρυνση γνωστικού αντικειμένου
• Επαγγελματισμός σε κάθε λειτουργία
• Αριστεία στις βασικές ικανότητες

ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

• Πρόβλεψη των αναγκών των πελατών
• Καινοτόμες λύσεις
• Προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΧΩΝ

• Αξία για τους μετόχους
• Σαφήνεια στόχων
• Υψηλές προδιαγραφές

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

• Διαρκής μάθηση
• Πρόθεση για αλλαγή
• Ανταπόκριση στις προκλήσεις

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘYΝΗ

• Προτεραιότητα στην ασφάλεια
• Βιώσιμη Ανάπτυξη
• Σύμπραξη με τους συμ-μετόχους