Οι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να αναθέτουν εργασίες σε ειδικούς, καθώς και σε τεχνικούς, χρηματοοικονομικούς, νομικούς και άλλους συμβούλους.

Επιτροπή Ελέγχου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Δώρος Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

MEΛΗ

 • Ιωάννα Παπαδοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 • Πλούταρχος Σακελλάρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Αλέξανδρος Μακρίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Πέτρος Σαμπατακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιτροπή Αμοιβών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Ηρώ Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

MEΛΗ

 • Αλέξανδρος Μακρίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 • Πέτρος Σαμπατακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Επιτροπή Αμοιβών αποτελείται εξ ολοκλήρου από ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Δόμνα Μιράσγεζη – Μπερνίτσα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

MEΛΗ

 • Ηρώ Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
 • Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου, Πρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει, επίσης, συγκροτήσει τις ακόλουθες Επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και από αρμόδια ανώτατα στελέχη της εταιρίας:

Εκτελεστική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΕΛΗ

 • Κωνσταντίνος Δερδεμέζης, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Αλβανίας, ΠΓΔΜ, Κοσόβου & Σερβίας
 • Βασίλειος Ζαρκαλής, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Διευθυντής Τομέα ΗΠΑ
 • Mιχαήλ Κολακίδης, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου
 • Γιάννης Κόλλας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου
 • Σωκράτης Μπαλτζής, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Αιγύπτου & Διεθνούς Εμπορίας
 • Χρήστος Παναγόπουλος, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Τουρκίας & Bουλγαρίας
 • Ιωάννης Πανιάρας, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου, Γενικός Διευθυντής Τομέα Ελλάδος
 • Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού Ομίλου
 • Φωκίων Τασούλας, Διευθυντής Τεχνικής Διεύθυνσης Ομίλου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 • Αντώνης Κύρκος, Αναπληρωτής Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού Ομίλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΕΛΗ

 • Ευθύμιος Βιδάλης, Εκτελεστικό Μέλος.
 • Νέλλος Κανελλόπουλος, Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος
 • Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
 • Γιάννης Κόλλας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου
 • Φωκίων Τασούλας, Διευθυντής Τεχνικής Διεύθυνσης Ομίλου

Συγκαλών τις συνεδριάσεις της Επιτροπής

 • Ιωάννης Πανιάρας, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων Ομίλου, Γενικός Διευθυντής Τομέα Ελλάδος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Ανδρέας Κανελλόπουλος, πρώην Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΕΛΗ

 • Ευθύμιος Βιδάλης, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
 • Νέλλος Κανελλόπουλος, Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
 • Τάκης – Παναγιώτης. Κανελλόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
 • Μιχάλης Σιγάλας, πρώην Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Γραμματέας Γνωμοδοτικού Συμβουλίου

 • Ελένη Παπαπάνου, Δικηγόρος / Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ