Ο κύριος ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους μακροπρόθεσμους στόχους, τη στρατηγική και τη διάθεση ανάληψης ρίσκου του Ομίλου, να παρέχει επιχειρηματική ηγεσία και να προσδιορίζει τις εταιρικές αρχές και αξίες. Επίσης, να αξιολογεί τους κυριότερους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο Όμιλος και να διασφαλίζει την ύπαρξη και λειτουργία αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου εξασφαλίζει την απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ ικανοτήτων, εμπειρίας, ανεξαρτησίας και γνώσεων για την Εταιρία. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Κύριο καθήκον του είναι να εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, την αποτελεσματική επικοινωνία με τους μετόχους και τη λήψη αποφάσεων που βασίζοντται στις αρχές και τις αξίες της Εταιρίας.

Τα ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν έχουν εκτελεστικά ή διευθυντικά καθήκοντα. Ωστόσο, συμβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές του παρέχοντας εποικοδομητική βοήθεια στην ανάπτυξη προτάσεων στρατηγικής, ελέγχοντας τις επιδόσεις της διοίκησης στην επίτευξη των συμφωνημένων στόχων, εποπτεύοντας τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου.

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τους εξής κανόνες:

  • Τα καθήκοντα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν ασκούνται από το ίδιο πρόσωπο
  • Εξαιρουμένου του Προέδρου, τουλάχιστον τα μισά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ανεξάρτητα
  • Τα ανεξάρτητα μέλη δεν θα πρέπει να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο για περισσότερο από εννέα χρόνια

Σε συμμόρφωση με τους παραπάνω κανόνες, τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτά του Διευθύνοντος Συμβούλου του Τιτάνα δεν ασκούνται από το ίδιο πρόσωπο, οι δε αρμοδιότητές τους είναι διακριτές και ορίζονται ρητά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας, ο οποίος έχει αποτυπωθεί εγγράφως και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ., δηλαδή τα οκτώ από τα 15 μέλη είναι μη εκτελεστικά μέλη, ενώ τα επτά από αυτά είναι και ανεξάρτητα.
Ο ρόλος των μη εκτελεστικών μελών είναι να παρέχουν εποικοδομητική βοήθεια στην ανάπτυξη προτάσεων στρατηγικής, να ελέγχουν τις επιδόσεις της διοίκησης στην επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων και να εποπτεύουν τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Εμφανιση προφιλ

Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 17η Ιουνίου 2016
Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από 2010 έως 2016 (2 θητείες)
Μέλος της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Γεννήθηκε το 1951 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος διεθνών επενδυτικών τραπεζών στο Λονδίνο (1977-1991) και έχει διευθύνει ελληνικές τράπεζες και θυγατρικές ξένων τραπεζών στην Ελλάδα (1991-2000). Υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος και Παγκόσμιος Επικεφαλής του Τομέα Εμπορικών και Επενδυτικών Τραπεζών για τη CITIGROUP από το Λονδίνο (1999-2004) και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (2004-2009). Εξελέγη Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (2005-2009) και διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος εμπορικής τραπεζικής και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του επενδυτικού ομίλου EFG-Hermes Holding SAE (2010-2013).

Είναι Πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ναυτιλιακής εταιρίας TSAKOS ENERGY NAVIGATION (TEN) LIMITED, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΕFG Hermes Holding SAE, εισηγμένης στα χρηματιστήρια Καΐρου και Λονδίνου και μη εκτελεστικό μέλος της Credit Libanais SAL και της Τράπεζας Alfalah, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Καράτσι, εκπροσωπώντας στο Δ.Σ. της Τράπεζας τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεων (International Finance Corporation – IFC).
Είναι κάτοχος πτυχίων Μαθηματικών, Ναυπηγικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, από ελληνικά και βρετανικά πανεπιστήμια."

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νέλλος Κανελλόπουλος

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Εμφανιση προφιλ

Εκτελεστικό μέλος από την 24η Ιουνίου 1992

Γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα και υπήρξε Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, από το 1996 έως το 2016.
Προηγουμένως ήταν στέλεχος της Διεύθυνσης Πωλήσεων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ (1990-1996) και στέλεχος της ΙΩΝΙΑ Α.Ε. (1989-1990).
Είναι Πρόεδρος του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.
Είναι, επίσης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Τσιµεντοβιοµηχανιών Ελλάδος και της Ν. Κανελλόπουλος - Χ. Αδαμαντιάδης Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δημήτριος Παπαλεξόπουλος

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Εμφανιση προφιλ

Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 24η Ιουνίου 1992
Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας από το 1996

Γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα και ξεκίνησε την καριέρα του ως σύμβουλος επιχειρήσεων στη McKinsey & Company Inc στις ΗΠΑ και στη Γερμανία.
Στον Τιτάνα εργάζεται από το 1989.
Είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και της Ευρωπαϊκής Στρογγυλής Τράπεζας Βιομηχάνων (ERT).
Σπούδασε Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός (Dip. EL-Ing. ETH, 1985) στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Harvard (ΜΒΑ, 1987).

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ

Μιχαήλ Κολακίδης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Εμφανιση προφιλ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ
Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 12η Ιανουαρίου 2016
Οικονομικός Διευθυντής και Ανώτερος Σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου ΤΙΤΑΝ από το 2014

Γεννήθηκε το 1954 στη Λευκωσία Κύπρου και ξεκίνησε την καριέρα του ως Επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικής Χρηματοδότησης και Τοπικής Εταιρικής Τραπεζικής στη Citibank Ελλάδος (1979-1993). Το 1993 διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και Αντιπρόεδρος της Τράπεζας ΕΤΕΒΑ Α.Ε.
Την περίοδο 1994-2000 διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και ήταν υπεύθυνος εξαγορών στη Ν.Α. Ευρώπη και την Αμερική. Διετέλεσε, επίσης, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας (1998-2001).
Την περίοδο 2000-2007 διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και ήταν υπεύθυνος για την Επιχειρηματική και Λιανική Τραπεζική και για τις Διεθνείς Σχέσεις και Δραστηριότητες του ομίλου. Την περίοδο 2007-2013 διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνου του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias A.E.
Είναι, επίσης, μέλος του Δ.Σ. της EUROBANK CYPRUS Ltd.
Σπούδασε Οικονομικά στο London School of Economics και είναι κάτοχος MBA από το London Business School.

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δώρος Κωνσταντίνου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Εμφανιση προφιλ

Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από την 14η Ιουνίου 2013 (2η θητεία)
Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Γεννήθηκε το 1950 στη Λάρνακα Κύπρου και ξεκίνησε την καριέρα του στην PriceWaterhouse (1975-1985). Στη συνέχεια εντάχθηκε στη διοικητική ομάδα της Ελληνικής Εταιρίας Εμφιαλώσεως (3E), όπου ανέλαβε Οικονομικός Διευθυντής του Βιομηχανικού Κλάδου του Ομίλου (1992-1995) και, ακολούθως, Αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου (1995-1996) και Οικονομικός Διευθυντής (1996-2000).
Την περίοδο 2001-2003 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass S.A.I.C. και την περίοδο 2003-2011 Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου της Coca-Cola Ηellenic.
Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, από όπου αποφοίτησε το 1974, με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΜΕΛΟΣ

Ηρώ Αθανασίου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Εμφανιση προφιλ

Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος από την 17η Ιουνίου 2016 (1η θητεία)
Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών
Μέλος της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Από το 2013 μέχρι το 2017 κατείχε τη θέση της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της Unilever Greece and Cyprus. Προηγουμένως, ήταν Ανώτερη Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Unilever FOODSOLUTIONS GLOBAL, υπεύθυνη για τη Λατινική Αμερική, Νότια και Ανατολική Ευρώπη, Τουρκία και Ρωσία. Κατά τη διάρκεια της 33ετούς πορείας της στη Unilever ανέλαβε διάφορες θέσεις στο Marketing, τις Πωλήσεις και τη Γενική Διεύθυνση, σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Θήτευσε ως μη εκτελεστικό μέλος στο Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς επίσης και ως Διευθύντρια του Δ.Σ. του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου (ΗΕDA) και ως μέλος σε Δ.Σ. διαφόρων επαγγελματικών συνδέσμων, όπως της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), του Ελληνικού Ινστιτούτου Μarketing (EIM), του Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Managers και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ) και της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ).
Είναι μέλος του Δ.Σ της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ( ΣΕΒ), του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και του Alumni Relations Board του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και μέντορας στο Orange Grove της Ολλανδικής Πρεσβείας.

Είναι κάτοχος MSc στα Οικονομικά από το London School of Economics και ΒΑ στο Marketing & Management από το Deree ( ΑCG).

ΜΕΛΟΣ

Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Εμφανιση προφιλ

Εκτελεστικό µέλος του Δ.Σ. από την 10η Μαΐου 2007

Γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα και διετέλεσε Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, από το 2001 έως το 2016.
Κατά την περίοδο 1995-2001 εργάστηκε σε διάφορες θέσεις της Οικονομικής Διεύθυνσης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Προηγουμένως είχε εργαστεί ως οικονομικός αναλυτής στην AIG και στη Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων της ΕFG EUROBANK.
Είναι μέλος του Δ.Σ. των εταιριών Ν. Κανελλόπουλος Χ. Αδαμαντιάδης Α.Ε και Grivalia Properties A.E.E.A.Π.
Είναι, επίσης, μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών (ΕΝΕΙΣΕΤ).
Σπούδασε Οικονομικά (ΒΑ) στο Πανεπιστήμιο Brown και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης / Stern School of Business, Η.Π.Α.

ΜΕΛΟΣ

Αλέξανδρος Μακρίδης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Εμφανιση προφιλ

Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 17η Ιουνίου 2016 (1η θητεία)
Μέλος της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα και είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εμπορικής εταιρίας βιομηχανικών ειδών «Χρυσαφίδης Α.Ε.», που ιδρύθηκε το 1882 και δραστηριοποιείται στις Βαλκανικές χώρες και στην Αφρική.
Είναι μέλος του Δ.Σ. της Aegean Airlines, του ΙΟΒΕ, του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος και του Alba Graduate Business School. Σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας του ΣΕΒ και μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Yale, στον Τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων.
Είναι κάτοχος ΒΑ στα Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Υale, JD από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Υale και ΜΒΑ από το Harvard Business School.

"

ΜΕΛΟΣ

Δόμνα Μιράσγεζη-Μπερνίτσα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Εμφανιση προφιλ

Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από την 14η Ιουνίου 2013 (2η θητεία)
Πρόεδρος της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα και είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι επίσης εταίρος στη «Δικηγορική Εταιρία Μπερνίτσα».
Έχει εργαστεί ως επιστημονική συνεργάτης στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (1986-1987) και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1985-1990). Επίσης, έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του St. Catherine’s British School (2009-2017).
Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, από το London School of Economics.

ΜΕΛΟΣ

Ιωάννα Παπαδοπούλου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Εμφανιση προφιλ

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από την 17η Ιουνίου 2016 (1η θητεία)
Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Γεννήθηκε το 1952 στην Αθήνα και είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε., Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής, η οποία ιδρύθηκε το 1922.
Είναι, επίσης, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος των εταιριών Ελληνικά Τρόφιμα Α.Ε. και ΙΚΕ Ακίνητα Α.Ε.
Έχει σπουδάσει χημεία τροφίμων στην Αγγλία.

ΜΕΛΟΣ

Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Εμφανιση προφιλ

Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 23η Μαΐου 1995
Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου ΤΙΤΑΝ από το 1997

Γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα και από το 1992 έως το 1997 ήταν στέλεχος της Διεύθυνσης Εξαγωγών του Ομίλου. Προηγουμένως, εργάστηκε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και στην εταιρία συμβούλων Booz, Allen Hamilton, στο Παρίσι.
Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (από το 2010 έως το 2015), της εταιρίας Frigoglass (από το 2003 έως το 2015) και της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (από το 2007 έως το 2009).
Είναι μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας COCA - COLA HSC AG, του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και του ΑLBA Graduate Business School. Επίσης, είναι και μέλος του Συμβουλίου Επιτρόπων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.
Σπούδασε Οικονομικά (BA) στο Κολλέγιο Swarthmore και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο INSEAD.

ΜΕΛΟΣ

Πέτρος Σαμπατακάκης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Εμφανιση προφιλ

Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από το 2010 (3η θητεία)
Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών

Γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα και υπήρξε Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της Citigroup Inc.(1999-2004). Διετέλεσε, επίσης, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και Διευθυντής των Citicorp και Citibank, N.A. Από το 1992 έως το 1997 ήταν επικεφαλής των θυγατρικών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του ομίλου American International, των υπηρεσιών διαχείρισης διαθεσίμων του ομίλου, καθώς και των εργασιών διαχείρισης κινδύνων αγοράς και πιστωτικού κινδύνου. Διετέλεσε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής και εταίρος της C.V. Staar. Έχει, επίσης, εργαστεί στην Chemical Bank (νυν JP Morgan Chase).
Έχει διατελέσει Πρόεδρος των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων Plan International and Childreach International, Επίτροπος του Κολλεγίου Αθηνών στην Ελλάδα και Πρόεδρος της Γενναδίου Βιβλιοθήκης.
Διαθέτει τρεις τίτλους σπουδών από το Πανεπιστήμιο Columbia: πτυχίο (BsC) και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και διδακτορικό (Ph.D.) στα Οικονομικά.
"

ΜΕΛΟΣ

Πλούταρχος Σακελλάρης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Εμφανιση προφιλ

Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από την 14η Ιουνίου 2013 (2η θητεία)
Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Γεννήθηκε το 1964 στη Θεσσαλονίκη και είναι Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπήρξε Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2008-2012) και, προηγουμένως, Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργώντας ως Αναπληρωτής του Υπουργού Οικονομικών στα Συμβούλια του Eurogroup και του ECOFIN, καθώς και ως Αναπληρωτής Διοικητής της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ελλάδα. Επίσης, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.
Δίδαξε στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Maryland, στις ΗΠΑ και σε άλλα Πανεπιστήμια και έχει εργαστεί ως Οικονομολόγος στην Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) και ως Επισκέπτης Εμπειρογνώμων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Hellas Capital Leasing S.A and Credit M S.A.
Είναι κάτοχος BA στα Οικονομικά και στην Πληροφορική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Brandeis στις ΗΠΑ και είναι κάτοχος διδακτορικού (PhD) στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Yale.

ΜΕΛΟΣ

Ευθύμιος Βιδάλης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Εμφανιση προφιλ

Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από την 15η Ιουνίου 2011
Σύμβουλος Ομίλου επί θεμάτων Στρατηγικού Σχεδιασμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Από το 2004 μέχρι το 2011 υπήρξε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1954 στην Ουάσιγκτον και από το 1981 έως το 1998 εργάστηκε στην εταιρία Owens Corning στις Η.Π.Α. και από το 1994 έως το 1998 ήταν διαδοχικά Πρόεδρος των παγκόσμιων δραστηριοτήτων Συνθετικών Υλικών (Composites) και Μονωτικών Υλικών.
Υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος (2001-2011) και Εντεταλμένος Σύμβουλος / COO (1998-2001) της εταιρίας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. και μέλος του Δ.Σ. της για 15 χρόνια.
Είναι μέλος του Δ.Σ. της ALPHA BANK και της Future Pipe Industries, στο Ντουμπάι.
Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) από το 2010 έως το 2014, Γενικός Γραμματέας του ΣΕΒ από το 2014 μέχρι το 2016 και Πρόεδρος της Επιτροπής του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από το 2008 μέχρι το 2016. Από το 2005 μέχρι το 2009 διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (Σ.Μ.Ε.).
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες (BA) και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Πανεπιστήμιο Harvard.

ΜΕΛΟΣ

Βασίλειος Ζαρκαλής

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Εμφανιση προφιλ

Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από την 14η Ιουνίου 2013
Διευθυντής Τομέα Η.Π.Α.

Γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα και υπήρξε Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ από το 2010 μέχρι το 2014, καθώς και Εντεταλμένος Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου από το 2008 μέχρι το 2010.
Προηγουμένως, επί 18 χρόνια, εργάστηκε στην Dow Chemical Co, όπου κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις με έδρα κυρίως στις ΗΠΑ και την Ελβετία. Μεταξύ άλλων, υπήρξε Αντιπρόεδρος της Dow Automotive, Διευθυντής Τομέα Ειδικότητας Πλαστικών & Ελαστομερών, Διευθυντής Συνθετικού Latex, κ.ά.
Είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1985) και κάτοχος μεταπτυχιακού (Msc) από το State University της Πενσυλβάνια, HΠΑ (1987).

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελένη Παπαπάνου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ