Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

TITAN GROUP AT A GLANCE

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

‘Έχουμε παρουσία σε 14 χώρες, σε πέντε ηπείρους και διαθέτουμε 14 εργοστάσια τσιμέντου σε 10 από αυτές: Αίγυπτο, Αλβανία, Βουλγαρία, Βραζιλία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Κόσοβο, ΠΓΔΜ, Σερβία και Τουρκία.

ΗΠΑ και Καναδάς

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Αδρανή υλικά
Ιπτάμενη τέφρα
Υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και δευτερογενών καυσίμων

2 Εργοστάσια τσιμέντου
7 Λατομεία
85 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
14 Σταθμοί διανομής
10 Μονάδες παραγωγής τσιμεντολίθων
6 Μονάδες επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας

Γαλλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο & Ιταλία

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Αδρανή υλικά
Ξηρά κονιάματα

3 Εργοστάσια τσιμέντου
1 Μονάδα άλεσης
26 Λατομεία
27 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
8 Σταθμοί διανομής
1 Μονάδα παραγωγής ξηρών κονιαμάτων

Αλβανία, Βουλγαρία, Κόσοβο, ΠΓΔΜ & Σερβία

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Αδρανή υλικά
Υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και δευτερογενών καυσίμων

5 Εργοστάσια τσιμέντου
20 Λατομεία
8 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
1 Σταθμός διανομής
1 Μονάδα παραγωγής απορριματογενούς, δευτερογενούς καυσίμου

Αίγυπτος

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Αδρανή υλικά
Υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και δευτερογενών καυσίμων

2 Εργοστάσια τσιμέντου
1 Μονάδα άλεσης
12 Λατομεία
2 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
2 Σταθμοί διανομής
1 Μονάδα παραγωγής απορριματογενούς, δευτερογενούς καυσίμου

Βραζιλία & Τουρκία

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα

2 Εργοστάσια τσιμέντου
1 Μονάδα άλεσης
8 Λατομεία
8 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
11 Σταθμοί διανομής